Conditions générales de livraison

Op al onze aanbiedingen & overeenkomsten en de uitvoering verricht door Serres Anjou en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Groothandel in Bloemkwekerijproducten [VGB] nadrukkelijk van toepassing en zonder enig voorbehoud, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40596609.

Op al onze inkopen & transacties en de uitvoering verricht door Serres Anjou en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, zijn de Algemene Inkoop Voorwaarden van Flora Holland nadrukkelijk van toepassing en zonder enig voorbehoud, welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 128/2008.